Zaloguj się

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarcePomoc z Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce

Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?

Szanowny Studencie,

aby się zalogować musisz:

- znać swój nr indeksu

- znać swój nr ewidencyjny PESEL.


W polu nazwaużytkownika - wpisz swój nr indeksu

hasłem natomiast jest Twój nr PESEL.


W razie problemów skontaktuj się z Administratorem

Support